re νὰ ees εκ λος ος ος

aula

tt

3

a

τε τε

STEEP

=

; " east abe et ‘tule

Tet

is iit oo: Yel na a - ο στο

τα ο ντ στο σσ τε]

αι Us μισώ ο ῥορ,

4

tet er reat Ἡτ

εντ νες EStETE TS

iat

μες ον

δι

=

ΜΑΙ hal ee

rE

"μὴ πα μην αφ).

didi

itt he

tee

= rE

hea a ΝΑ. wae

te ii

ETT

in

i

zixiit

τε

τετέτ

i ΜΗ si Vie be

fest 6 BE

yeaa AN

μη κ ο

Histiastré

te ae hy

a

ae

AL} ᾱ, PI i m4 η bi 4 4 ie ps ολ ints ~

ης ο. μον RE rn ν να ης ο SE te ΡΟ, ή ΜΗ, ο ών Th mie Na Rags Tele ? 4) μὴ a i ή οσα ma hh ¢

i e eee ee rats spake νο pcliesnes ym ο ας he i (he

fe vet

tay gt ia he) αν Pe

qrijihs

=

At) BOT A PM ή tH ‘oh Ly ‘it CE ai ss A! πι i ο) i i a iitadiine ' bay Pit Ai, valde

eh i

ΑΗ ΙΜΙΩΙ ΜΜ #

νά. μ κα

spy ii λα τα. μμ ο ο ον

νὰ ην

μμ.

αν

44h

iv, if

i ten Cee ot

ρα

rane ο ον ας

: Rea

ηλ, mis ne

μη, ή 4 das ay ζ i i 44485 hy i rey

vailysinita ή i. ή πα ΜΗΝ ο / italy pratt a Ανν ή ia Ky it it! ή a if oul ή ΗΝ ΡΟ, ! i ps μήν Λη πμ i ehh ΟΣΗ apron’ uy if i νι f i η ‘5 iy f : i it ohana iat Fanaa a Higa ehee abet it fo η, ie iW see tetas : eee er vy Ah era vi el ση μμ

ιν ΝΟ πο, sty ο ΤΗ’ Petree i eT ie etre «ν΄ ή th Μην ὸν PR HE ETDS a να a a sia aia ta vi ΗΝ

veils qa oes eel ba ba fa

* byt η] ή

μη Ist sf Aa η, Αλ eh anergy: np Nd pT th

ite here aN he Hit Coa να ΑΝ z Fly get Fok Sahin mi } Bete M yh esem ΠΑΛΙΑ. He i" ei ING ie ή ην etn a i παν i Nae a η } ΠΕ) mi Αμ arisen: Fo Aen ; ; . f, , if De a tienes 4 μήν fi Layaeeatl

4. αλ” ή, git Hate

ft απ oe ον,

PA titty ES EY] [ντο

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY

BOUGHT WITH THE INCOME OF THE SAGE ENDOWMENT FUND GIVEN IN 1891 BY

HENRY WILLIAMS SAGE

Cornell University

The original of this book Is in the Cornell University Library.

There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text.

http://www.archive.org/details/cu31924012909697

A

GREEK-ENGLISH LEXICON.

Entered according to Act of Congress, in the year 1882, by HARPER & BROTHERS,

In the Office of the Librarian of Congress, at Washington.

Adi rights reserved.

A

GREEK-ENGLISH LEXICON

HENRY GEORGE LIDDELL, D.D.

AND

ROBERT SCOTT, DD.

LATE DEAN OF ROCHESTER, AND MASTER OF BALLIOL COLLEGE, OXFORD.

REVISED AND AUGMENTED THROUGHOUT

WITH THE COOPERATION OF PROFESSOR DRISLER,

OF COLUMBIA COLLEGE, NEW YORK.

EIGHTH EDITION,

NEW YORK: HARPER & BROTHERS, FRANKLIN SQUARE.

1897. &

IBF 7 +

A. Ve

PREFACE TO THE SEVENTH EDITION.

THE First Edition of this Lexicon appeared in 1843, and was stated to be ‘based on the German work of FRANCIS Passow.’ In the Preface to our Fourth Edition (1855) it was said that ‘we had omitted the name of Passow from our Title-page,—assuredly not from any wish to disown or conceal our obligations to that Scholar, without whose Lexicon, as a base to work upon, our own would never have been compiled,—but because our own was now derived from so many and various sources, that we could no longer fairly place any one name in that position*. This argument applied with still greater cogency to the Fifth Edition (1861), which was very much augmented and improved, not only by continued reference to the great Paris Thesaurus (then drawing near to completion), but also to the Greek-German Lexicon of Rost and Palm, and to various other sources. The Sixth Edition. (1869) was revised throughout; and though brevity was studied, the number of pages was increased by one eighth. Much of this increase was due to the length at which the forms of Verbs were treated; and here, in particular, we must express our obligation to the excellent and exhaustive Greek Verbs Irregular and Defective, by Dr. Veitch. We referred in some cases especially to this work, and have {ο thank him for the great assistance we have constantly derived from his labours.

In this, the Seventh Edition, the last that we can hope to see published, the whole work has been thoroughly revised, and large additions made. But by compression, and a slight enlarge- ment of the page, the bulk of the volume has been reduced by ninety pages. The additions consist mainly of fuller references to the classical authors, and a free use of the Jndices to the Berlin Aristotle and to the Corpus Inscriptionum Graecarum.

We have gratefully to acknowledge the assistance rendered us by many scholars. More particularly must we mention the names of Professors Drisler, of New York; Goodwin, of Cambridge, Massachusetts; and Gildersleeve, of Baltimore. Professors Goodwin and Gilder- sleeve have rewritten several important Articles, which their well-known Grammatical learning makes peculiarly valuable ; we may specify the Articles on dy, ei, ἐπεί, ore, ἵνα, ὅπως, ὅτε, ὁπότε, οὐ, µή, and πρίν: the former has also supplied some excellent additions to Attic law-terms, such as ypappareds, παραγραφή, otvdicos, ὕβρις, ὑπωμοσία. Professor Drisler has gone carefully over the whole Book, and there is hardly a page which does not bear some trace of his accurate oDservation.

In the Arrangement of the work, it will be found that in Verbs, the Grammatical forms come first; then Etymological remarks, inclosed in curved brackets(); then notices of the Prosody, inclosed in square brackets [ ]; then the Interpretation of the word, with examples, etc. In Nouns, the Etymological remarks have been generally left at the end of the word.

The Tenses of Compound Verbs will be found under the Simple forms, except when the Compound Verb itself has anything peculiar.

Adverbs must be sought at the end of their Adjectives.

The science of Comparative Philology has made such rapid progress since the publica- tion of our First Edition (1843)—in which we had adopted for our textbook the valuable Etymologische Forschungen of Professor A. F. Pott,—that it was necessary entirely to recast this portion of our work. And in doing so we availed ourselves of the Grundsziige der griechischen Etymologie of Georg Curtius, an excellent summary of the most approved results

* Passow himself, after three Editions, omitted the name of SCHNEIDER from fis Title-page.

vi PREFACE.

of modern inquiry into the relations of the Greck language to Sanskrit *, Latin, Gothic, Old High German, Lithuanian, the Ecclesiastical Slavonic, and other cognate languages. We inserted these results in a compendious form, and have now, to save space, omitted special references to Curtius’ book: this work has copious /zdices, and the English translation by Messrs. Wilkins and England (Murray, 1875) renders it easily accessible to all Students.

We have been urged to incorporate all Proper Names in the Lexicon. But this would have added so much to the bulk of a Book, already bulky enough, that we have been obliged to put the suggestion aside. Many Proper Names, however, appear in their places. Under some words, as ᾿Απόλλων, Ζεύς, etc., a short account of their mythological bearings has been retained, as important for the young Student in reading Homer. Others are given which have in themselves some force and significance, or present something remarkable in their grammatical forms, e.g. ’Ayauéuvev, Ἡρακλῆς, Ὀδυσσεύς. It may be observed that the proper names of the mythological and heroic times contain elements of the language which sometimes cannot be traced elsewhere: cf. Zevs, Σείριος, etc.

In all these cases it is difficult to draw a line between what is essential to general Lexico- graphy and what is not. We have done this to the best of our judgment; and if the line waves more or less, we must shelter ourselves under the plea that it could hardly be otherwise.

We subjoin an Alphabetical Catalogue of Authors quoted, with a note of the Edition used, when the reference is made by pages. The date of each author’s ‘floruit’ is added in the margin; and, by comparing this with the short summary of the chief Epochs of Greek Litera- ture prefixed to the Catalogue, it will be easy to determine the time of a word’s first use, and of its subsequent changes of signification. It will be understood, however, that the age of a word does not wholly depend on that of its Author. For, first, many Greek books have been lost; secondly, a word of Attic stamp, first occurring in Lucian, Alciphron, or later imitators of. Attic Greek, may be considered as virtually older than those found in the vernacular writers of the Alexandrian age. Further, the Language changed differently in different places at the same time; as in the cases of Demosthenes and Aristotle, whom we have been compelled to place in different Epochs. And even at the same place, as at Athens, there were naturally two parties, one clinging to old usages, the other fond of what was new. The Greek of Thucy- dides and Lysias may be compared in illustration of this remark. We may add that, though the term ‘flourished’ is vague, it is yet the only one available, if we wish to observe the influence of any particular Writer on Language and Literature. The dates have generally been assigned with reference to some notable event in the life of the Writer: and this is specified in the case of the most eminent persons. In many, however, no specific note of time can be found; and here a date has been taken, as nearly as it could be fixed, so as to give the age of 30 or 35. We have in these matters been chiefly guided by Mr. Fynes Clinton’s Fasti Hellenici, and Dr. Smith’s Biographical Dictionary.

* Sanskrit words have been written in English cha- ference to ch and 7; the object being to suggest to the racters according to the system adopted in Professor eye of the reader the real affinity which exists between

M. Williams’ Sanskrit Grammar ;—except that Hand g and (as in £irk and church), Nand 4 (as in get and have been used as the equivalents of 4 and 4, in pre- gem), notwithstanding their difference to the ear.

OXFORD, October, 1882.

In this Eighth Edition, all corrections and additions that could be made without altering the pagination have been inserted in the text. The rest appear in the Addenda.

H. G. 1. Ascot, June, 1897.

I. SUMMARY OF THE PRINCIPAL ERAS IN GREEK LITERATURE.

I. The Early Epic Period, comprising the Iliad and Odyssey, the Homeric Hymns, and the Poems of Hesiod. Il. From about 800 to 530 A.C., in which Literature flourished chiefly in Asia Minor and the Islands: the Period of the early Lyric, Elegiac, and Iambic Poets. ΤΠ. From 530 to g10 A.C., the Age of Peisistratus, etc.; the beginning of Tragedy at Athens: early Historians. IV. From g10 to 470 A. C., the Age of τὰ Περσικά, in which the Greek Tragic Poets began to exhibit, and Simonides and Pindar brought Lyric Poetry to perfection. V. From 470 to 431 Α. Ο., the Age of Athenian Supremacy: perfection of Tragedy: regular Prose, Ionic of Herodotus and Hippocrates, Attic ‘(probably) of Antipho. VI. From 431 to 403 A.C., the Age of the Peloponnesian War: perfection of the Old Comedy: old Attic Prose in Pericles’ Speeches, Thucydides, etc. VII. From 403 to about 336 A. C., the Age of Spartan and Theban Supremacy, and of Philip: Middle Comedy: Attic Prose of Lysias, Plato, and Xenophon : perfection of Oratory, Demosthenes, etc.

VIII. From about 336 A.C. to the Roman Times: (1) Macedonian Age: Prose of Aristotle and Theophrastus: New Comedy, (2) Alexandrian Age: later Epic and Elegiac writers, Callimachus, Theocritus, Apollonius Rhodius, etc., learned Poets, Critics, etc.

IX. Roman Age: Epigrammatic Poets, Hellenic Prose of Polybius, etc.: Alexandrian Prose of Philo, etc.: Grammarians. Then the revived Atticism of Lucian, the Sophists, etc.

II. LIST OF AUTHORS, WITH THE EDITIONS REFERRED TO.

Floruit circa

A.C, Ρ. Ο. Achaeus Eretrieus, Tragicus ..... sigs nana stain ο ο οσο sseugevanecte ο ο . (Aged 4°) 444 = Achilles Tatius, Scriptor Eroticus (an imitator of Heliodorus) ........c:cessssecssesecsecessseccscetcnecesceesenesecansees a 500? Achmes, Oneirocritica, Ed. Rigalt. .νιων ον ονκω νεο κών ενω κκ κκε κκ εναν a = Actuarius, Joannes, Medicus. In Ideler’s Physici Gr. Minores a --- 1300 Acusilaiis, λογογράφο». In Miiller’s Fragm. Historicorum 575? = Adamantius, Medicus ee es .. 415 ο ist. Naturali

Aelianus, Rhetor, {Hist Maturatis \ μον αν eseatani caravan ο οθονη κενο - 130 ο σι μποτ ο ο ο τος _ 120 Aelius Dionysius, .Rhetoret.Grammatt cusis iu, .cmcasnenedaudalneneconvameteesigedite send cieaatualeauneameniee mans san canada ώση _ 117 Aeneas Tacticus:or Poliorcetes ...sedscessstsoaessaneinvananivenvevcaaotewaveveesaeween ciweereets “At battle of ‘Mantineia) 362 Aeschines, Orator. In Oratt. Aitiel quoted by the pages of H. Stephens (Speech against Timarchus,

at the age of 44).........06 345 = Aeschylus, Tragicus. Ed. Dindorf. .0.......:cccsccseccseeserssseonsasssseseensoasece (His first prize, at the age of 41) 484 Aesopus,, Fabularum scriptor, circ. 570 A.C.: but the present collections of his Fables are spurious ..... .. = τω ον ο ο ου cele ddivee dseiene duet μυ... wea 500 Agatharchides, Grammaticus, etc. ves 117? _ Agathemerus, Medicus......... ο ο ο ο ο ο ο το ο ο. δν == Ρο Agathias, ο αν ο ο ο ο aan ο ο ο ο μμ. _ 570 Agatho, Tragicus .............csseesesecesctesteeeee as (Gains the prize) 416 --- Agesianax, Epicus: (Fragma: in, Plutarch), ..c...ccsseciceuestecesccovenssyeesioussavaccodassedendtaiseabaoeiinas dosastuesssiceesse ? -- Alcaeus Messenius, Elegiacus. In the Anthologia ....... .(Epigram on battle of Cynoscephalae) 197 Alcaeus Mytilenaeus, Lyricus. In Bergk’s Lyrici Gro wi.cccccccccscesscceseecesseneees (At the war about Sigeium) 606 —_ Alcaeus, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm-2. Ῥ: 824. ....(Contends with Aristophanes) 388 Alcidamas, Rhetor. Ed. Reisk, ..........ccccceeeeeeees ο ΕΕ ο (At Athens) 432 -- Alcrphro; SeriptOr ErQucns νο ιώ ια νο καν εό κιν ιν εῤνε δα saccnnegedeadase cosas Menremanassieuventsacdess suede _ 200? Alcman, Lyricus. In Bergk’s Lyrici ο ο ae ο ο μου... 650 _

Alexander Aetolus, Elegiacus. In the Anthologia , ον Alexander Aphrodisiensis, Philosophus ...........cscccccssesssscessecesecesesenesesecesscseceresensensees πμ νο -| 220

Andromachus, Medicus

Alexander, Comicus (Incert.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. Ῥ. 553 . 350? re Alexander Trallianus, Medicus ...........c.cecsescecssscuecauceecsecseces 9 —+ 57ο Alexis, Comicus (Med.), In Meineke’s Com. Fragm. 3. p. 382........ eer ο ο ος 356 Amipsias, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm, 2. p. 7or .. ... (The Κωμασταί gains the prize) 423 _ Ammonius, Grammaticus .........cccccssscceesssessssevesscesssceaceveeeees i 390 Ammonius, Hermeae fil., Philosophus ... .. 470 Ammonius Saccas; PHUOSOPhUS: 2: ο πμ ο ο SakddieevaauPannsuananveueteaanded fee -- 220 Amphilochius, Ecclesiasticus. Ed, Combefis ...........ccsceeeseeesees san 375 Amphis, Comicus (Med.) In Meineke’s Com, Fragm. 3. p. 201 ...cssssssececesssseesnssssccsecses cove ο κελκα 350 -- is true Fra: ts.collected by Bergk :

‘Anacreon of Teos, Lyricus. να, Poems, dere tien ere ores ο όρεω ...+.(Migrates to mbdens) 540 _ Ananius, Iambographus. In Bergk’s Lyrici Gr. .........cccceececcceusecceneecees ο ος 540 = Anaxagoras, ΕΠ προ μις πο μμ μμ μμ”. .(Leaves Athens, aged so) | 4 = Anaxandrides, Coniions (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 3. Ρ. ο ορ ah (Begins to exhibit) 376 = Anaxilas, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fr TAM. 3. Ῥ. BAT. ereereeeee 940 = Anaximander, Philosophus : νο ee πο ώς 589 = Anaximenes, Philosophus...........0cvcrcsesten sees Maaeenseeentcssasentees 544° = Anaxippus, Comicus (Nov.). In Meineke’s Com. Ἐν Fragm. 4. p. 459.. 303° -- Andocides, Orator. In Oratt. Attici: quoted like Aeschines ........ ad 415 ae

68

viii LIST OF AUTHORS,

Anna Comnena, Hist. Byzant, .....e..secssessccseeeececceneeessssaees geese cliaa eden REE er sone years sess Anthemius, Mathematicns (brother of ‘Alexander Trallianus) . ο ο bebadeaeiens

Antidotus, Comicus (Med.), In Meineke’s Com. Fragm. 3. Pp. 328 «ενννννεν κκ κκκλκκλλλλλλλλλλλλλ,

Antigonus Carystius: μμ ο ο ο νο εαν ον

Antimachus, Epicus et Elegiacus. Ed. Schellenberg. Antipater Sidonius. In the Anthologia

Antipater Thessalonicensis. In the Anthologia ............ssceccseess

Antiphanes, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 3. p. 3 a

Antipho, Orator. In Oratt. Attici: quoted like Aeschines ...........

Antoninus, M. Aurelius, Philosophus ...........:::000000 pened

Antoninus Liberalis ο πο 3

Aphthonius; ΕΠΕΙΟΕ ιο κοκ ενενήντα κώνο ρνοοω τον τν απλα

Apion, Grammaticus .............00 avd een μμ ο ος μμ μμωμσὸ. (Embassy to Caligula) Apollodorus (tres, Comici Νου.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. pp. 438, 440, 450... acacia πας

Apollodorus, Mythologus .,νννν εν ««νεκνκκεκκκκεονκεεκκκκ κε λκκεεελκλλκλλλλνλλλλκλλλλλλλ Apollonius, Archebuli fil., Grammaticus. Lexicon Homericum Apollonius Dyscolus, Grammaticus. (De Constructione, by Sylburg’s pages.

Bekker’s Anecdota, vol. 2. De Pronom., in Wolfs Museum Antiquitatis.

MeRISIUS): cc ssasizccdonadadausipui ts deep suncacueadsadsoavers ο ο ο ο ο eevee Rane ae spd λε εενετς Apollonius Pergaeus, Mathematicus ων ενκεωνεκκενε κκ κκ κκ ανν εκ νε κκ κανω κε κκ εαν κκ νκ κκ ελλ λκκεεεκκωε έλα εκκκκκ κκ κκκλελλλλλα Apollonius Rhodius, Epicus ..........cccceccsscsescnseeeececseanctsceeeeneseecenes .... (At the court of Egypt) Apollophanes, Comicus (Vet.), In Meineke’s Com. eee 2. Ῥ. 879 v.cesesssseatececaereneeceteererewnesoneeeteesenens Appianus, Historicus ........cccecccsesscsssccceccesassecasenscccanseseeesccussssesseeversenessegeseesseerecossssaeeesenenensageses πο μα ο α ccvigousvsvesseh osdcavebease users usoterte te .(Translator of O, T. into Greek) Araros, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 3. εκ ο”. (First exhibits) Aratus, Poéta Physicus. Ed. Bekker (in which the Διοσήμεια and Φαινόμενα form one continuous poem)...... Arcadius, Grammaticus. Ed. Barker o.....c.ssccesssssessssessesesesceseuecnecsseraeeaecaeeneeseanecsescisenaessesenenseenee Archedicus, Comicus (Nov.). In Meineke’s Com, Fragm, 4. Ρ. 435..cccsssceccceseesscuneceseaneereuseseuseseneesseaeens

Archilochus Parius, Iambographus. In Bergk’s Lyrici Gr. .......... .(Migrates to Thasos)

Archimedes, Mathematicus. From the Bale ed. .........cccscceneeees (About 37 years of age) Archippus, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. patie Be Po PUG, aqui ος ο. (First prize) Archytas Tarentinus, Philosophus ...........:.sccecessseceeeestessseeccsesecteeeeecsesneacesenesaeeneaseaeereneaaasanneneeeeaeee Aretaeus, Medicus.........

Arethas, Ecclesiasticus ο ή ο πηιο απο μμ αμ ος ο ο ο ο ο ο ο Aristagoras, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 76 ...ccesccscsseeecesetesecssseetersesaenessaaeennags νο κε ο μι ο ο (At the court of Ptolemy Philopator) Aristarchus Samius, Astronomus Aristeas, de LXX (in Gallandii Patrum Bibl. tom. ii. να ο κι ο ο ο ΡΜ ο ο ο ο ο ο το. ο μι ονομα ο μμ μμ ο (Hears Herodes Atticus) Aristides Quintilianus, Musicus. In the Azmtiguae Musicae Auctt. of Meibomius ...............00665 Aristomenes, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 730 Aristonymus, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 698 ... Aristophanes, Comicus (Vet.). Ed. Dindorf. Aristophanes, (ΓΑΠΙΠΙΘΕΙΟΙ8,. νεο νεο ων κο νε ονεκνκκκκ κε κεο κε κε νκεερεεα εν Aristopho, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 3. Ρ. 356 .......cccsecccccesceneseneccseeeeenenteataneeouaeeees Aristoteles, Philosophus. Ed. Bekker, Oxon. ............ssseseeeeseeees (Departs from Athens, at the age of 37) Arrianus, Historicus (his Periplus cited by Hudson’s pages) .............e000 (Introduced to Hadrian in Greece) Artemidorus (Oneirocritica), Edd. Rigalt. and Reiff, Αξίας, Elegiacus. In Bergk’s Lyrici Gr. .............204 Astrampsychus (Oneirocritica). In Rigalt.’s Artemidorus ,. Astydamas; κ το ο μμ ο ο ο ο ο ο. niisisies

Athanasius, Ecclesiasticus...........ccccssssesseseeeerees ..(Archbishop of ‘Alexandria, at the age of shout ο. Athenaeus, Grammaticus. By Casaubon’s pages ... ειν ινε κ κοκ νωκκω εν κ λενε κκενωνς sulsainens (Mentions death of Ulpian) Athenaeus, Mathematicus (De Machinis) ...ccececccccceccecnteseanseeceeeees Athenio, Comicus (Incert.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. p. ον Autocrates, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 891 ... Axionicus, Comicus (Μεά,). In Meineke’s Com. Fragm. 3. p. Babrius, Fabularum Scriptor .........cccccscsesesceceaseeseeesccaeeenees Bacchylides, Lyricus. In Bergk’s Lyrici Gr. i Basilius Magnus, Ecclesiasticus ............sce00008 νεαρό Bato, Comicus (Nov.). In Meineke’s Com, Fragm. 4. p. 499 . Bion, Poéta Bucolicus ........cccccsceeesseesseeeeeessenescecseneeaseeneaeeee Bito, Mechanicus. In Mathematici Veteres; ed. Paris 1693 Gaelias:Aurelianus;; Medicus): aia ο ο νο ο ο ο acainwadabeadaowad ce Caesarius, Ecclesiasticus .............ccceeeeeeeeeeeeeeeee (Brother of Gregory Nazianz.; at the court of Constantius) Callias, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm, 4. Ρ. 735.......ccesecssscscecccascasecascceseescsensens Callicrates, Comicus (Μεᾶ,). In Meineke’s Com. Fragm. 3. p. 536 Callicratidas, Pythagoreus. Fragments in Stobaeus ......sssseessssessessesseseeeseeeseenssesessuenaevsdecsseseeserines Callimachus, Epicus ..........c0cccseseseseneeeee ον, . (Librarian at Alexandria) Callinus Ephesius, Elegiacus. Ed. Bach. . :

GCallipptis; AStromo η μμ ον ο ο -- Callippus, Comicus (Incert.), In Meineke’s Com. Fragm. 4. p. 561 Callistratus, Sophista. In Olearius’ Philostratus, pp. 890 68. ........esceaeeee Callixentisy FIStoricus. 03, 6sssdiaincscanced sueqosnsadeaisoahardnoa .. υμαν Cantharus, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. Ρ. 835 Cassius Iatrosophista. In Ideler’s Physici Gr. Minores .

ας (At the court of Hiero) κ“. hop of Caesarea, at the age of 59)

Po ΕΣ er rreey

Cebes, Philosophus ........:.::ccesccestssseseenees ο ο ce. Cephisodorus, Comicus (Vet.). “In Meineke’s Com. Έταρτα, 2. p. 883 .. - σος ο ο τος Cercidas of Megalopolis .......ccssccescseeesee nn erees στο αεξν εν ον

Chaeremon, Tragicus ..... Chalcidius, Philosophus ........ccccccscsseeessssrecesscteeeaeeasenenecterseeeeenan Chariclides, Comicus (Incert.). Charito, Scriptor Eroticus .....cssceceeseeseerseeeeeenieeerennaeesenseeseneneee Charon, Historicus. In Miiller’s Fragm. Historicorum ...,... Chio (Epistolae xiii, but prob, spurious, in Orelli’s Memnon)

Floruit circa

A.C.

350? 250?

P.C. 1110

579

ου 885

8 8' ~

Peer |

-

Av om

ο...

we ontn oo

eee ΕΕ τή

11

WITH THE EDITIONS REFERRED TO.

Chionides, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. Ῥ. 5 c.csssscccccesssseeceeeseevasscecenssecesseusersessageass Choerilus Atticus, Tragicus ...........ccccccsscceccssceresesecsscesecescesaes ... (His first exhibition) Choerilus Samius, Epicus. Ed. Nake ...........ccccscccccecseccescessseceeceeccceseceneeeeeeseeseceseeeessaseees (Aged 30) Choeroboscus, Grammaticus. Ed. Gaisford Christodorus, Poéta. In the Anthologia .......... Chrysippus, Philosophus ...............0cccseeeee .. (At the age of 4o) Chrysippus Tyantus:(ap; Athenaeum) μμ μμ ο teas aaustusaman dncuaundessinapcagegns seaiderinamens ο ο κα ο ο ο κ racer sav aan tee ο ο σα Clearchus, Comicus (Incert.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. Ρ. 662... ιο ε νεο εεεεκκεεκεκκκκακλκλεκλνκελκκ εκ Clemens Alexandrinus, Ecclesiasticus. Ed Potter ...........cccsccccccessseesececeaeeeeteccensuseesesereuaeetessosseeneeeaes Clemens Romanus, Ecclesiasticus .......... cei of Rome) Cleomedes, Mathematicus, Ed. Bake

Clitodemus (or Clidemus), Historicus ..... re Coluth uss pres css vss «sdinstadivadias daiwa causieastiladiacadtieds awsaan ames usanecait oaesndsioseadone tba aeed ο.. Connna, Lyrica. In ον Lyf. Gr... ο ο ο ο ορ - Cornutus (De Natura Deorum, publ. by Aldus under the name of Phurnutus) .... ...(Banished by Nero) Cosmas Indicopleustes. In Nova Collectio Patrum (Paris 1706)..........csssecesseseecusseccenseeeenseesassueeeneoeenes Crates, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm, 2. Ῥ. 233 ..csccccccssssseececceeeeeeecesseecencesesteeusaeetenssaes Crates: Gramimaticus: ios. cc cccicrcbcusssvitennceelestinstesacnacinadadsnusecaaienn sits ..(Contemporary with Aristarchus) Cratinus Major, Comicus (Vet.). In Meineke's Com. Έταρπι. 2.p.15 . ο αν πο Cratinus Minor, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 3. p. 374..scssssseccoscessesenecesceseseetssensaneaeees Critias, Elegiacus et Tragicus. Ed. Bach. .......ccsscsssssserceseeeueees ο. ..(Promotes recall of Alcibiades) Crito, Comicus (Νον.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. Ρ. 537 sccccccssssssecesceeseessscecsseeauessceseeuneeaeeseeenans os Crobylus, Comicus (Incert.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. p. 565...s:sccccsssscccsesserseccennereetsenteaseseoesnanees testa, ος ον ον ο ο ο ο ο ο ο ο ο (Physician to Artaxerxes) Cyrillus, Ecclesiasticus ...............ceseeeees .(Archbishop of Alexandria) Damascenus;. v; Joannes, and Nicolas: .....cssccssseseseadrsscvesenesanessneeneeed nuts cdinedae ted’ sothetcabavensddeiadeivand es Damascius, Philosophus. Ed. Kopp. ..(Schools at Athens closed by ή, Damocrates; ο ο στ ο ο ο ο sees Scie Damoxenus,.Comicus (Nov.). In Meineke’s Com. Fragm.'4. Ῥ. 529 ..ssscecseseeccecseccensetcansnetateeececsnsensens Demades, Orator. In Oratt. Attici; quoted like Aeschines .................- (Leads opposition to Demosthenes). Demetrius (duo Comici). In Meineke’s Com. Fragm. as WA ὃν he μμ ο κα Demetrius Phalereus, Rhetor. In Walz’s Rhetores Graeci ....... sasuuinnege? ...(Governor of Athens) Democrates, Pythagoreus. Sententiae gnomicae in Gale .........sscescecseseescensesceseneceneceeseseeceuserseauesecaners Democritus, Philosophus ............. Ἑκωκα ος . (Aged 3°) Demon, Historicus. Ed. Siebelis ..............cccceececuseeeecueeveceeeneeeeas Demonicus, Comicus (Incert.), In Meineke’s Com. Fragm. 4. 570 ...ccssscessessecsneseseeeeseesseeseeesesnssebes Demosthenes, Orator. In Oratt. Attici; by Reiske’s pages ........... ....(First public speech, at the age of 27) Dexicrates, Comicus (Incert.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. Ῥ. 571 ..cccccsseccsccsseceeeeeecusceeeessasseneees λείας Dicaearchus, Geographus. In Hudson’s Geographi Graeci ΜΙΠΟΓΕ6 «.. ιν εν εε κ κκ εκκκκκεκνκκε κοκ κ χε νκ κε κκ κε κκαν Didymins, οιησ ο νν. υ ο ο Dinarchus, Orator. In Oratt. Attici: ὃν λος like Aeschines ..., (At the age of 26) Dinolochus, Comicus Doricus.... ο ο ο crap gd ο ο σος Dio Cassius, Historicus ............00.c00008 ...(Senator at the age of 2 5) Dio Chrysostomus, Rhetor: quoted by M pages (Lutetiae 1604) 0... .cceccecceeeseeeesasceueeeereceeeenvers as Diocles, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 838 ....... hae Diodorus, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 3. Ρ. 643 ...ssscccssseccatseccnstsccecsesceceeteeceeceuneneeas Diodorus Siculus, Historicus. Ed. Wesseling .........ccccccsesecseseees ...(His History finished) Diogenes Laértius ...............ccesesesescceeeeeeetee ο ο ον a's Wain eid edb inl stan ο ο ος. Diogenianus. In the Paroemiographi DiOHyS1Us: ATEOP ARIA ο ο ο ο. Dionysius, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 3. Ῥ. 547 .. oe sat Dionysius Halicarnassensis, Historicus, et Criticus. Ed. Reisk. (The treatise De Compositione Verborum sometimes by Upton’s pages in the margin of Schifer’s Ed.) oo... teeeeeseeecee sees (Contemp. with Strabo) DIONYSIUS PEMeSCLeS μμ ο ο ο ο eid dus odes μα πο Diophantus, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 1, p. 492. Dioscorides, Physicus. Ed. Sprengel ..........cccccssceeneeeteeneceeeeeeeees

Dioxippus, Comicus (Nov.). In Meineke's Com. Fragm. ry Pp. 541 .... Diphilus, Comicus (Nov.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. p. 375 Dositheus, Gram maticus: 5. sccssessesuasssiwsseoveviacnwsves vestecacnenxaeeiiers

Doxopater or Doxipater, Rhetor. In Walz’s Rhetores Graeci .....

Draco Stratonicensis, Grammaticus. Ed. Hermann .................

Dromo, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 3. p. 540 .....

Ecphantides, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. Ῥ. 12.....cccccccssessesececeaetesceeceennaeees

Empedocles, Poéta philosophicus. “Rv Ste. rrr σττεν «σεν νε εντ

Ephippus, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragtn. 3. Ῥ. 322 ...ccccccsscsccessteeeecennsesseenensenes ants

Ephorus, Historicus. In Miiller’s Fragm. Historicorum ........ccccsssssceeceesecsheseecesceetecceseanteetevsateeesnesaes

Epicharmus, Comicus Syracusanus. In Ahrens de Dialecto Dorica .... ..(In the reign of Hiero)

Epicrates, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. bine μμ uns dudes ο obs ο ο ο ο

Epictetus, Philosophus. Ed. Schweighduser ............ccccsceesseeeeeee .. (Expelled from Rome by Domitian)

Epicurus, Philosophus ..............ccccsesecsecseeseeeensaececseeeess (Establ hes School at Athens, at the age of 35)

Epigenes, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Ε΄ ragm, ο σος πι ο αμ eins

Epilycus, Comicus (Vet.), In Meineke’s Com. Fragm. 2. Ῥ. 887 aie

Epinicus, Comicus (Νου.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. p. 505

Epiphanius, Ecclesiasticus. By the pages of Petavius, in margin of Dindorf’s ed. ...... ...(Bishop of Constantia in Cyprus),...........

ο κ πωη σσ ο ος ο ο το... (At the court of Silvocns Nicator)

Eratosthenes, Mathematicus. Ed. Bernhardy ...(Librarian at Alexandria about)

Erinna, Lyrica. In Bergk’s Lyrici Gre ον ννεονωω νετ εω κε εκωκ νοκ έωων

Eriphus, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. ‘Fragm. 3. Ῥ. §56..

Erotianus, Medicus. Glossary of Hippocrates ........cccccccesseneee

Etymologicum Magnum, quoted by the pages of Sylburg’s Ed. ........

Euangelus, Comicus (Incert.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. p. 572 ..

Eubulides, Comicus (Med.). In Meineke’s Com, Fragm. 3. p. 559.....

Eubulus Comicus (Μεά.). In Meineke’s Com, Fragm. 3. p. 203...

Euclides, Mathematicus ................ Eudocia,-ByZzantinay: ον νο ο ο ο μμ κ ών μα

ix

Floruit circa

P.C.

eae es

> i) v

at | οι

: 2 ww i Pee coer eC teen cee nees ~_

x LIST OF AUTHORS,

Budoxus; Astronomus, €t@s. acacia cdecuadavdadacsorpcadeuvesecniaansscnncst Som πο δυο alte alae sblorsamaneianaaaaaesamacnedts Eudoxus, Comicus (Nov.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. Ρ. 508 ....:csscscssseepeeneeeeeavevenseaeeseaueeecesnnceaunes Eumathius, or Eustathius, Macrembolita, Scriptor Eroticus ...... Eunapius, Sophista. Ed. Boissonade .........ccccseeeseceesee serene εν Eunicus, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 856 .....-..-- Levene ο. ο ο ο ο Euphorio, Poéta et Grammaticus. Ed. Μοαϊπεϊκθ.,ιιι νοκ νκκ κκ νεκκέωεο .(Librarian at Antioch, at the age of 55) Euphro, Comicus (Νου.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. Ῥ. ae ο ο ο ο ος ο ος Eupolis, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com, Fragm. 2. Ρ. 426 -ννννννκ τε νκλλελνλλλλλλλ λα λλλλλλλλλκλλτήλν (Exhibits) Euripides, Tragicus. Ed. Dindorf. .........ccccccsesecccnensceecuneecsevensvensaneers (His first prize, at the age of 39) Eusebius, Ecclesiasticus. The Demonstratio Evangelica by the pages of the Ed. 1628, the Praeparatio Ev. by those of Viger., in Gaisford’s margin .0.........ccccccessestueereeereeeeeeeenrertereenae sees (Bishop of ωοώςς, Eustathius, Grammaticus. Ed. Romana:—Opuscula, Ed. Tafel ο του ο ER RUMORED

να ο ιο ο ο Euthycles, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 890 .. Evagrius of Antioch, Ecclesiasticus .,

Evagrius, Historicus Eccl; ciscssesessecivecaieacsccnesasse cnnaaddvassasiovonnane

Evenus, Elegiacus. In Gaisford’s Poétae Minores Gr., and the Anthologies ........-scssescseseeeneesennersaerenenes Galenus, Medicus, Ed. Kuhn .......c.ccccccccceccccesececceneneecerensereosnaessseegaues (Visits Rome, at the age of 34) Gaza (Theodorus) Byzant. .........cccsscesconsecessssccusteeccnscesstaneoessasesacesnesseesseoaeuseesrsees (Escapes to Italy)

[ευ πο μμ μμ ο AEE EATER E AEE .... Εμμ ου ο ο ος,

Genesius, Byzant. By the pages of the Venice Ed., in the margin of the Bonn Ed. Geoponica. Ed. Niclas ...... Georgius Acropolita, Byzant. ... Georgius Cedrenus, Byzant. ..... Georgius Pachymeres, Byzant. Georgius Pisida, Byzant. ........... a Georgius Syncellus, μμ μμ ου eee eset Gorgias, Sophista ............. αμα (Embassy to Athens, at the age of 60) Gregorius Corinthius, Grammaticus. Ed. Koen. et Schafer .........ccccclececccsseeceseee neces nn eessansessaesanenecens Gregorius Nazianzenus (6 Q€oAGY0S).........ceceseecceeceeeseeseane ...(Ordained Presbyter, at the age of 32) Gregorius Nyssenus, Ecclesiasticus .(Brother of St. Basil; bishop of Nyssa) Harpocratio, Lexicographus

Hecataeus Abderita. Ed. Zorn, Altonae 1730 ....cccscssseseeeceseeneeneees .(Follows Alexander into Syria) Hecataeus Milesius, Historicus. In Miiller’s κο. FHistoricorum μμμοϱ- ο οσο ν.λ.λ.. Hegemon, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 743 . .. (Exhibits) Hegesippus, Comicus (Nov.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. p. 469 εκ οσα

Heliodorus, Scriptor Eroticus Plellading;: Εως Hellanicus, Historicus. In Miiller’s Fragm. Historicorum Heniochus, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 2 Hephaestio, Grammaticus. Ed, Gaisford ............cssseseeeeeneeseeeee Heraclides, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 3. p. 565.. Heraclides Ponticus, Allegoriae Homeri and Politicae .. Heraclitus, Philosophus ..........:.cccsscccssececeeesesevecenes Hermesianax, Elegiacus. Ed. Bach. o.........cccccecceeseneeeeeeeeseeeees Hermippus, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 380.. Hermogenes, Rhetor. In Walz’s Rhetores Graeci .........cc.cccceeceneceeceeceectueeeeseesenes Hero Alexandrinus, (Βελοποιϊκά, Spiritalia, oi In Mathematici Vett., Paris 1693 Hero Junior (De Machinis, etc.). Ibid. .

Herodes Atticus, Rhetor ,, Herodianis;, istOricus: sacsasceavansievnienessadeiswas esse aged sinesisiesinadiduicuaneciisos bnidabianka,cad sue esuadeanie sive dialiaawenavaeediiere Herodianus, Aelius, Gramm.: περὶ µονήρους λέξεως in Dindorf’s Gramm. Graeci; ἐπιμερισμοί, ed. Barker ...... Herod otis; EUs τι μα κ ο ο ο ο ο ο ο (At Thurii, aged 41) Hesiodus, Epicus ............... ο Hesychius, Lexicographus ... Hierocles, Philosophus......... Hieronymus Rhodius, Philosophus., Himerius, Sophista ..........cc..ccc00e ην κώνο ο ο ο ο ο ος

Hipparchus, Comicus (Nov.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. Ρ. 431 «ιο νεο νετ ν ων ενω νε ων ετεκ τε κκ εν κε εν κ εως κ εκ εν Hippocrates, Medicus. By the pages of Fo@sius ............cccseeseeeeene .. (Aged 30) Hipponax, Iambographus. In Bergk’s Lyrici Gr. .. πο η ο ο νο Πο) ο Horus; (Grammaticus; ...2...0c+asecbramearsugecanressuntionsa. vec aailunds rina dna ------ Hyperides, Orator oo... ieeeecee eens .. (Funeral Oration in Lamian War, at the age of 70) Tamblichus, ο μμ ο ο ο ον ο ο ο ο ο ο Ibycus, Lyricus. In Bergk’s Lyrici Gr. «νε ννωνν τω ρκκωκκνωεεεν Joannes Alexandrinus (τογικὰ mapayyéApara). Ed. Dindorf Joannes Chrysostomus, Ecclesiasticus,,........sccccsesseeeeeees Joannes Cinnamus, Byzant. ............. Joannes Damascenus, Ecclesiasticus . Joannes Gazaeus ooo... εννοω εεεκκκκκεε κε Joannes Laurentius Lydus, Byzant. Joannes Malalas, or Malelas, Byzant. Joannes Philoponus, Grammaticus .......

Jon Chius; Dra gicus μμ ο ο νο ο ο ο νο ο ο dtantaling

Josephus, Historicus .............ccceceseeesneseeeeesneeeeeneeens .. (At the age of 34: fall of Jerusalem) Jsaeus, Orator. In Oratt, Attici: cited like Aeschines . Isidorus Pelusiota, Ecclesiasticus ............ecsesceeeeeeeeeaes Tsocrates, Orator. In Oratt. Attici: cited like Aeschines . Ister, Historicus. In Miiller’s Fragm. Historicorum ...... Julianus, Imperator. Ed. Spanhem. ..........:::000cee 35 Justinus Martyr, Ecclesiasticus ............cscscseseeeceecenseneneeee eee cee ene tneneeeneeeeeee ee ennetees Lamprocles, Dithyrambicus. In Bergk’s Lyrici Graeci .............. Laon, Comicus (Incert.), In Meineke’s Com, Fragm. 4. Ῥ. 574 «νο νεο νεν εκτ εωνε λετε νκκεεκε κε νω χε κκνεκεκκ ντε εώκ κε Lasus, Dithyrambicus. In Bergk’s Lyrici Graeci ...ν νε ννενκννκω εννοω ..(Preceptor of Pindar) Leo; Dideouusy ByZalite <ocicsncatacsaraed sree ο ο ο tat PexeaeueNr paar gas gacevennea@elones

iPr 500, .csinsanscntaossennseseniransen _ ο ο σα.

Asam ede και anes, ο ο Οσο

Floruit circa

A.C, 366

|

σι ον ο

ΑΕ νο.)

ον Hn ray

|

P.C

WITH THE EDITIONS REFERRED TO.

Leo, Granimaticus, Byzattts. μι νο ο ο ος ο ος ο ο ο ος Leo, Philosophus or Tacticus, Βγζαπί. ...... ..(Emperor at the age of 21) Leonidas Alexandrinus. In the Anthologia.......ccccccccssccssssseeenesssssssecsenseeesseenessenaseeeeesentenes ο τρ εννὸν Leonidas Tarentinus. In the Anthologia.......

Leontius, EcclesiasticuS ..........ccecececeeeeeeseeeeeees

Leontius, Mechanicus (in Buhle’s Aratus, vol. i) .............006+

Lesbonax, Sophista. In Oratt. Attici: cited like Aeschines.... Leuco, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 749

Libanius, Sophista. Ed. Reisk. νε νεωνκωωκενεωκκεερωκν ενα κκ κεωκκεν

Licymnius, Dithyrambicus. In Bergk’s Lyrici Graeci .....

Longinus, Rhetor .........ccssecesseeeeneesenees seed eteeeceeeeneces

Longus, Scriptor Eroticus

Lucianus ......cseceseeseeeneee sitet see Lycophro, Iambographus..........scsecccceeseeeeeeesseesesesseenenees (At the court of Ptolemy Philadelphus) Lycurgus, Orator. In Oratt. Attici: cited like Aeschines ..........cccccseseeeereeeenes (Speech against Leocrates) Lynceus, Comicus (Nov.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. Ῥ. 433 sssccssssscesssesssseeseeceneeseeeseceeseeaeeeuaasananes Lysias, Orator. In Oratt. Attich .......eceecccseeeeseeeees Gace: from Thurii to Athens, at the age of 47) Lysippus, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 744 ....ccscccssessecesecssneeeeceeevecsesaeeensesenscueeees Lxx, z.¢. the Septuagint Version of the Old Testament .............

Macarius Aegyptius, and Macarius Alexandrinus, Ecclesiastici .. Macho, Comicus (Nov.), In Meineke’s Com. Έταρπι, 4. p. 496 i Magnes, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm, 2. p.9 . Malalas; Ve. JOaDNGS) μονο ο. ο ου Manasses, Historicus Byzant. ... Manetho, Poéta. ο τών οο vende cteace

Manuel Bryennius, Musicus Byzant. ...........csccseceeceees nese κκ νεκκεκκεεκεενεκ κε κ εναν Marcellus Sidetes, Poéta Medicus. In Fabric. Bibl. Gr. vol. I. p. 14, ed. 3 Marcianus: Capella sacs ο ο ο ο ο ο ο ο ος ο ος Marcus Asceta or Eremita ... (A disciple of St. Chrysostom) Marinus, Rhetor. Ed. Boissonade . ia Mauricius, Byzant. ........cscceseneeeeee Maximus Epirota (περὶ παταρχῶν) ος dea oie ος πα ανο Maximus Planudes, Byzant. (Compiler of the latest Anthology)... Maximus Tyrius, Philosophus Melampus, Physiognomicus ............ceseseesseesenseeeerens Melanippides, Dithyrambicus. In Bergk’s Lyrici Gr. Meleager, Elegiacus. In the Anthologia Melinno, Lyrica.........

Melissus, Philosophus .............. Memnon, Historicus. Ed. Orelli ............ccseceeceersencesceececeeetensesereaee Menander, Comicus (Nov.). In Meineke’s Com. Fragm. 4. pp. 99 sqq- Menander, Historicus Byzant. ............cccecscecssceseeecesenensceeeseseneceeneoees Menander, Rhetor. In Walz’s Rhetores Graeci ..........cccsseeeeceeneee Metagenes, Comicus (Vet.), In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 751 ... Methodius, Ecclesiasticus. Ed. Combefis Michael Psellus, Byzant. ............ccccceesseseeees Mimnermus, Elegiacus. In Gaisford's Poétae Minores Gr., or Bergk’s Lyrici Gr. . Mnesimachus, Comicus (Med.), In Meineke’s Com. Fragm. 3. Ῥ. 567 Moeris, Grammaticus. Ed. Pierson Moschidé, Medicus ..............ccseesseeees

Moschopulus, Grammaticus Byzant. .

Moschus, Poéta Bucolicus .............

Πυρ Ειμαι ο ο ο ο ο stuaehaainat Musonius oe Philosophus ο πο ο Όσο ..(Banished by Ν. i, Mpyrtilus, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. Ῥ. 418 .. Nausicrates, Comicus (Med.?). In Meineke’s Com. Fragm. 4. p. 575 is Nemesius, Philosophus ............ccccecseecacseeesoreessoncee ον ο Nicander, Poéta Physicus......,...... Nicéphoris: Bryennius; μπήκα ο ο ο ο ο ο ο od avenues soigesusvonasnoeiens Nicephorus Patriarcha, Byzant. ..........cccccsssecceeeecceceseetecneesecauereraneees (At the second Council of Nicaea) Nicetas Choniates, Byzant. Annales, cited by the pages of the 1st Ed., in the margin of the Bonn. Ed. Nicetas Eugenianus, Poéta Eroticus (Byzant.) Nicetas Paphalo, Ecclesiasticus ..............:0008

Nicochares, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. Ρ. 842 .. Nicolaiis, Comicus (Incert.), In Meineke’s Com. Fragm. 4. p. 579 .. Nicolaiis Damascenus, Historicus ... (At the Court of Augustus) Nicolatis Myrepstis, Medicus: μμ πε ο αμ ασ κ Nicolaiis Smymaeus, Arithmeticus. In Schneider’s Eclogae Physicae 1. Ρ. 477 weccseeceee

Nicomachus, Comicus (Nov.?). In Meineke’s Com. Fragm. 4. Ρ. 583, (ct Ts Ῥι τη) ο: Nicomachus Gerasenus, Arithmeticus. Ed. Ast. Lips, 1817 .......sccsecscsssversecesteeees Nicopho, Comicus (Vet.). In Meineke’s Com. Fragm. 2. p. 848 .......... Nicostratus, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. 3. p. 278, (cf. 1. p. 77) πιο αμα ο ο. Ομ 6ϱυ.--- ο πινω ο ο ο cd dersnie opaptehaneses Nymphodorus, Historicus (de Moribus Asiae sive Barbaricis) Ocellus Lucanus, Philosophus Oecumenius, Ecclesiasticus ..............s000000e" Oenomaiis, Philosophus, (apud Eusebium) sauce anges Olympiodorus, Historicus. In Photius’ Bibliotheca Olympiodorus, Philosophus Neo-Platonicus Olympiodorus, Philosophus Aristotelicus Onosanider, TACticus: ο πο ο μυ. Ophelio, Comicus (Med.). In Meineke’s Com. Fragm. . p. 380.. Oppianus, Poéta Physicus.............0068 [

Oracula Sibyllina ..... πο ο ο ο ο ο ο ο απ ο οσο (At various dates, Oribasius, Medicus: by pp. of Edd. Matthaei et Maii (in Daremberg’s margin),..(Accompanies Julian to Gaul) Origenes, Ecclesiasticus ...........ccssccssseccevsseecersereaeseeeas δὴ (Ordained Presbyter at about 44 years of age)

xi Floruit circa A.C, Bic. _ 950? _ 886 --- 60 280 - -- 600 _ 580? - 1ο 422 - == 35° ας --- 250 - 400? μι 160? 270 -- 33° oF) 300 _ 411 —_ 434 δα 274? = τς 330 280 _ 460 -- -- 1150 300 _ 1300 = 130 _ 500? _ 400 ας 460 _ 600 = 34° - 1320 _ 150